VELERO BLUE MAGIC, REGATA ARC 2020 GRAN CANARIA-SANTA LUCIA CARIBE.

SAILING BOAT BLUE MAGIC, SAILING RACE ARC 2020 GRAN CANARIA-SANTA LUCIA CARIBBEAN.

1 DSC03024 copyright 2020 Richard SANDER

2 DSC03027 copyright 2020 Richard SANDER

3 DSC03028 copyright 2020 Richard SANDER

4 DSC03030 copyright 2020 Richard SANDER

5 DSC03032 copyright 2020 Richard SANDER

6 DSC03039 copyright 2020 Richard SANDER

7 DSC03040 copyright 2020 Richard SANDER

8 DSC03044 copyright 2020 Richard SANDER

9 DSC03045 copyright 2020 Richard SANDER

10 DSC03047 copyright 2020 Richard SANDER

11 DSC03048 copyright 2020 Richard SANDER

12 DSC03055 copyright 2020 Richard SANDER

13 DSC03058 copyright 2020 Richard SANDER

14 DSC03060 copyright 2020 Richard SANDER

15 DSC03066 copyright 2020 Richard SANDER

16 DSC03069 copyright 2020 Richard SANDER

17 DSC03068 copyright 2020 Richard SANDER

18 DSC03075 copyright 2020 Richard SANDER

19 DSC03096 copyright 2020 Richard SANDER

2020 © copyright Richard SANDER